Thurø Sejlklub

 

Søsætning lørdag den 18. april

 

Broafdelingen har valgt at søsætningen sker på dagen med de udfordringer som Coronavirus giver.

 

Hold afstand med 2 meter og ikke være mere end 10 prs. samlet når arbejdet begynder med isætning.

 

Broafdelingen starter tidligt om morgenen med morgenbrød, Men ellers må der ikke i år drikkes kaffe og hygge øl på havnearealet. Brug stejleplads eller terrasser. Kun medlemmer som har båd på havnen må være der og vent med at møde til du kan se det nærmer sig din søsætning.

 

Der vil blive opsat hvid/rød bånd med markering af at Havnen er arbejdsområde og kun bådejere eller hjælpere har adgang indenfor afmærkningen.

 

Arbejdet kan f.eks. forløbe på denne måde, 4 personer (1 person i hvert hjørne)

bådejeren og tsk kranhjælperen samt kranføreren, der er så basis for 3 mere i området. Vi hjælper hinanden som tidligere år, men holder større afstand.

 

Husk havnehuset stadig er lukket.

 

En spiseseddel med information vil blive opsat på brodækket.

 

Da vi ikke kan være så mange på havnearealet, må vi vente med at fjerne de fleste bådstativer til kranen har forladt området, stativer som er i vejen for kranen kan dog skilles og være klar til afhentning inden da.

 

Hvis alt forløber efter planen, og stativerne er væk kan der ca. kl. 16.00 aftales at der påbegyndes at tage master ud fra masteskuret og placeres på bukke, de master der kan påsættes lørdag/søndag lægges straks ved mastekranen for klargøring. I øvrigt har vi ikke helt så travlt med at få master ud af skuret da ungdommen ikke kommer før efter 10. maj. Men hold stadig øje med din mast.

 

Det må være muligt når pladsen er ryddet at kunne bevæge sig på broerne og

iagttage den fornødne afstand.

 

Vi arbejder sammen, men hver for sig.

 

Broudvalget