Thurø Sejlklub

Bestyrelsen har afholdt møde torsdag den 26. marts over nettet. Vi må jo gribe tingene anderledes an, nu hvor vi ikke må mødes. Vi var sammen på afstand.

 

Vi følger løbende situationen omkring Corona udbruddet og vil løbende informere hvis der kommer ændringer. Vi lægger information op på hjemmesiden og på Facebook. Sejlklubben er lukket ned til og med mandag den 13. april. Søsætning af kølbåde fra pladsen vil forventeligt foregå som planlagt som tingene ser ud lige nu. Husk hele tiden at følge de retningslinier vi kender så vi passer bedst muligt på hinanden.

 

Bestyrelsen har modtaget 2 ansøgning til initiativpuljen. En fra Saunaudvalget og en fra kapsejladsudvalget. Begge ansøgninger er imødekommet og der er udbetales et tilskud til hvert projekt på foreløbig kr. 5.000,-. Dejligt der allerede er interesse for initiativpuljen.

 

Saunaudvalget har søgt om penge til søgning af byggetilladelser m.v. Kapsejladsudvalget har søgt om tilskud til leje/køb af service til øhavet rundt. Der arbejdes videre med en løsning, hvor vi går efter at købe vores eget service til brug for større arrangementer. Det vil være langt mere bæredygtigt og miljørigtigt, at vi ikke bruger engangsservice.

 

Husudvalget har fået en del aflysninger på leje af Egely grundet Coronakrisen. Klubben dækker underskuddet for tilbagebetaling af leje, således at husudvalget ikke skal belastes med en stor udgiftspost til dette. Det forventes at beløbe sig til ca. kr. 10.000,-.

 

I forhold til standerhejsningen afventer vi de meldinger der kommer, i forhold til om den afholdes eller ej.

 

Pas godt på hinanden!

 

Bestyrelsen

 

Nedenfor et billede rundt fra vores forskellige destinationer til bestyrelsesmødet.