Thurø Sejlklub

Slut februar og lyst til hen mod kl. 18.00. Lige om lidt forår og så er vi for alvor i gang igen med aktiviteter i sejlklubben.

 

Vi har afholdt bestyrelsesmøde i onsdags og her kommer vigtig information efter mødet.

 

Meget vigtigt er det, at du husker at komme til klubbens ekstraordinære generalforsamling på onsdag den 26. februar i Egely kl. 19.00. Her skal vi stemme om en vedtægtsændring, således at vores formåls paragraf bliver bredere og åbner op for flere vandrelaterede aktiviteter. Se særskilt indbydelse på vores hjemmeside www.thuroesejlklub.dk.

 

Inden længe kommer der information på hjemmesiden om vores nye Initiativpulje. Initiativpuljen er et beløb på kr. 25.000 som er afsat til nye spændende initiativer i sejlklubben.  Afdelinger i klubben eller medlemmer der ønsker at sætte gang i nye spændende tiltag, kan søge om tilskud i puljen. Vi i bestyrelsen glæder os til at se endnu mere nytænkning i klubben og ikke mindst støtte det.

 

Ø-Havet rundt har 50-års jubilæum i år. Tilmeldingen er åben og indbydelse ligger på hjemmesiden. Der er kommet mange tilmeldinger allerede. Det bliver med garanti kæmpe stort. Ind på hjemmesiden og find tilmeldingen, så er du også med. Der kommer jubilæumsudgave af plakaten til Ø-Havet rundt.

 

Det er besluttet, at vi ikke afholder klubudviklingsaften i 2020.

 

Vores gode kassér gennem rigtig mange år Lars Løvschall har meddelt ved generalforsamlingen, at han ikke modtager genvalg næste år når han er på valg. Bestyrelsen er gået i gang med arbejdet, i forhold til hvordan vi fremadrettet løser kasserens opgaver. Det er ikke bare lige, godt vi har lang tid til at få det på plads. Skulle du have interesse i at bidrage i forhold til kassérjobbet er du meget velkommen til at kontakte vores formand Ib Oldrup.

 

I løbet af de næste 14 dage kommer der indbydelse til standerhejsning.

 

Der har været afholdt møde omkring vores plads og joller på pladsen. Det er besluttet, at havnearealet deles i 3 afsnit. Et parkeringsområde, Mellemstykke for joller (Stykket med perlesten) og ungdommens område, der går fra kørestykket med fliser og til Masteskuret. Ungdommens område adm. af ungdomsafdelingen.

 

De 3 trailere som primært bruges af ungdomsafdelingen til transport af joller fjernopbevares og vil alene stå på området i forbindelse med brug. Dette for at give plads til flere joller. Klubbens 2 røde følgebåde placeres tæt ved mastekranen.

 

Det vil være muligt for klubbens medlemmer at placere joller i området med perlesten i perioden fra 1/5 – 1/10 under hensyntagen til, at der også skal være plads til arbejdet med påsætning og afrigning af master fra bådene.

 

For sæsonen 2020 vil der være betaling for joller på pladsen. Det vil koste kr. 600 at have en jolle stående på pladsen. Det vil koste kr. 300 at have en jolle liggende i mastestativet. Jollen må ikke være til gene for færdsel langs stativet. Området administreres af broafdelingen ved Bjerne Sørensen (sejlads@thuroesejlkub.dk). Bjerne skal kontaktes i forhold til at få plads. Ved behov kan der oprettes venteliste.

 

Klubbens prisliste som ligger på hjemmesiden vil snarest være opdateret.

 

Der er fuld gang i arbejdet med etablering af ny spunsvæg ved vores kaj. Der indhentes i øjeblikket tilbud i forhold til projektet. Inden længe starter vi op på at søge fondsmidler.

 

Bestyrelsesmøder i 2020 bliver:

 

Mandag den 23.03, tirsdag den 21.04, tirsdag den 19.05, tirsdag den 09.06, tirsdag den 18.08, tirsdag den 22.09, mandag den 26.10, onsdag den 11.11. Budgetmøde bliver 09.12. Husk udvalg er altid meget velkomne til at deltage hvis der er emner der skal drøftes.

 

Eksterne møder som bestyrelsen deltager i kommende måned. Den 21. marts Dansk Sejlunion generalforsamling – deltagere Jesper og Ib. 23. marts møde sejlsport Sydfyn – Mette deltager. 26. marts Eliterådsmøde – Jesper deltager. 31. marts møde omkring L. 2021 – Jesper deltager.

 

Bestyrelsen