Thurø Sejlklub

Hermed indkaldes til Generalforsamling

i

Thurø Sejlklub

Søndag den 26. januar 2020
i Egely Kl. 10:00

(Kaffe og rundstykker fra kl. 09:30)

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskabet vil ikke blive udsendt til de enkelte medlemmer,

men bliver offentliggjort her på klubbens hjemmeside under bestyrelses-fanen.

Hilsen bestyrelsen
Thurø torsdag den 19. december 2019