Thurø Sejlklub

Året 2019 synger på sidste vers. Vi er gået i julehi og kan nu glæde os til nogle dejlige fridage.

 

Vi har i december afholdt det årlige budgetmøde med alle udvalg. Budgetter fra alle afdelinger er indsendt på forhånd og løbes igennem på aftenen, der foretages mindre rettelser undervejs i mødet, således at alle afdelinger kommer på plads med budgetter for det kommende år.  I forhold til ungdomsafdelingen blev det aftalt at afdelingen fremadrettet modtager et årligt tilskud fra klubben. Der afsættes en ramme. Dette kommer i stedet for et årligt budgetteret underskud. Klubben er fortsat ungdomsvenlig sejlklub og vi vil gerne støtte op om ungdomsarbejdet.

 

Det blev også vedtaget, at vi for året 2020 afsætter en pulje på kr. 25.000 til særlige initiativer som afdelingerne/medlemmerne kan søge bestyrelsen om. Vi vil gerne støtte nye og spændende tiltag og signalerer med puljen, at vi rigtig gerne høre de gode ideer og støtter også meget gerne i det omfang det bidrager til livskvalitet i sejlklubben. I vil høre nærmere.

 

Jacob Jensen har efter uoverensstemmelser i bestyrelsen desværre valgt at træde ud af bestyrelsen. En stor tak skal lyde til Jacob for hans altid kæmpe store engagement og arbejde. De mange gode ideer og visionære tanker som Jacob altid bidrog med, vil vi komme til at savne.

 

Thurø Sejlklub er i slutningen af januar vært ved at møde for de sydfynske sejlklubber,  hvor der i dag er  ungdomssejlere. Vi skal drøfte muligheder for et eventuelt samarbejde i forhold til at skabe attraktive træningsrammer for Laserjoller, Europajolle og tomandsjoller. Målgruppen af unge mennesker vil være fra 15 år og opefter.

 

Der har også været afholdt møde i Thurø Sejlklub omkring et nyt tiltag ”Sejlsport Sydfyn”, som også er et samarbejde mellem de Sydfynske Klubber. Tanken er – at sammen står vi stærkere. Samarbejdet skal bruges til at hjælpe hinanden, lære hinanden bedre at kende og ikke mindst lære af hinandens gode ideer. Der er etableret en Facebookgruppe som hedder ”Sejlsport Sydfyn”. Her kan vi dele nyheder og de gode historier, så vi kan følge med i aktiviteterne rundt omkring i klubberne. Mette Christoffersen bliver Thurø Sejlklubs repræsentant i samarbejdet. Der afholdes møde i samarbejdet igen primo 2020.

 

Dejligt at se at J70 gruppen har været på delfinsafari den 22. december. Der ligger en herlig film på klubbens facebookgruppe.

 

Første fællesspisning i 2020 bliver torsdag den 9. januar. Indbydelse ligger på hjemmesiden.

 

Standerhejsningen bliver i 2020 lørdag den 25. april kl. 16.00.

 

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen søndag den 26. januar i Egely. Indkaldelse ligger på hjemmesiden.

Til slut vil vi gerne ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Julehilsner fra Bestyrelsen