Thurø Sejlklub

Bestyrelsen har været samlet til møde mandag den 4. november.

 

Henrik Buchwald fra J70 afdeling deltog indledningsvist i mødet i forhold til  tanker som J70 har gjort sig, for at få etableret et samarbejde med vores naboklubber. Klubber i vores nærområde er indbudt til møde mandag den 11. november i Thurø Sejlklub. På mødet deltager fra bestyrelsen Ib Oldrup, Mette Christoffersen og Bjerne Sørensen. J70 udvalget deltager selvfølgelig også. Spændende hvad det bringer af drøftelser og muligheder.

 

Vi havde en bred drøftelse af klubanliggende, som gør at bestyrelsen samles igen til ekstraordinært møde tirsdag den 12. november hvor vi drøfter vores fysiske rammer.

 

Der er nedsat et udvalg til fornyelse af vores bøjer til brug for træning og kapsejlads. Vi har faktisk intet der fungerer.  Det er materiale som bruges af flere afdelinger og det skal selvfølgelig virke.

 

Dansk Sejlunions klubkonference løber af stablen kommende weekend i Vingsted. Vores repræsentanter kommer forhåbentlig som altid tilbage til klubben med nyttig viden og gode ideer. God fornøjelse til deltagerne.

 

Klubbens årlige budgetmøde bliver torsdag den 12. december i Egely. Alle udvalg og underudvalg indkaldes. Der er indbydelse på vej. Husk at få afleveret afdelingernes budgetter i god tid til vores kasser, så Lars har god tid til at forberede sig til mødet.

 

Der er fællesspisning kommende uge den 14. november. Vi ved arrangørerne rigtig gerne ser mange deltagere og også meget gerne nye deltagere, så tøv endelig ikke med tilmelding. Du finder link til indbydelsen på vores hjemmeside. Fællesspisning er for alle medlemmer.

 

Afdelingernes årsmøder afvikles i øjeblikket. Datoer for alle møder finder du i Gambøtposten. Alle er velkomne til årsmøderne. Husk at indsende afdelingernes årsberetninger til Gambøtposten, hvor de kommer med i næste nummer som udkommer inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen er som sædvanlig sidste søndag i januar.

 

Der er livlig aktivitet i klubben denne weekend. Zoom8 Danmark har lånt vores faciliteter til afvikling af træningslejr. Der bliver fyldt godt op med joller og børn på vores arealer.

 

 

Bestyrelsen