Kapsejlads – TSK http://thuroesejlklub.dk tsk homepage Wed, 21 Feb 2018 11:34:11 +0000 da-DK hourly 1 Tilmeldte både, Øhavet Rundt 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7476 Mon, 08 Jan 2018 13:17:49 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7476

 

 

Tilmeldte både, Øhavet Rundt 2018

 

 

 

 

Bådtype
Bådnavn
Sejlnummer
Fører / ejer
Sejlklub
Safir 10 Meter
Fru Ullerlund
D 169
Bent Ullerlund
Svendborg Amatør sejlklub
Maxi 77
Forevigt
2166
Henrik Christensen
Korsør sejlklub
Matcher 31
Alt For Tæt På
DEN 6
Morten Adel Larsen
Korsør Sejlkiub
RJ-85 special
Tante Olga
D-332
Lars Vejsager Jørgensen
Korsør
Int. 806
Tumle
DEN 385
Anette Hoff
Thurø Sejlklub
]]>
Øhavet Rundt 2018 – Indbydelse og tilmelding http://thuroesejlklub.dk/?p=7457 Mon, 08 Jan 2018 12:03:09 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7457

Øhavet Rundt 2018

roegeriet

 

Kapsejladsen afholdes den 24. – 25. august 

Sidste frist for tilmelding er den 20. august kl. 19:00, men vi vil meget gerne have din tilmelding noget før.

 

Indbydelse Øhavet Rundt 2018

Se tilmeldte både her

Brug nedenstående online-tilmelding.

Singlehand sejlere er også velkomne til at deltage i årets Øhavet Rundt.
Singlehandsejlere vil skulle sejle efter søvejsreglerne, og der opfordres til at bådene forsynes med det samme sikkerhedsudstyr som til Silverrudder. http://silverrudder.com

 

Online-tilmelding:

[contact-form-7] ]]>
Aftenkapsejlads 2018 – Tilmelding og program, http://thuroesejlklub.dk/?p=5560 Sun, 07 Jan 2018 11:40:01 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=5560

Aftenkapsejladserne 2018
  Tiden er inde til at blive tilmeldt til aftenkapsejladserne.
Se programmet nederst på siden.

Online-tilmelding:


[contact-form-7]

 

Deltagergebyr for alle sejladser er kun 200,- kr., og skal være betalt på en af ovenstående måder senest den 23. april.

Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten.

For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt startgebyr.

Husk der er gratis kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i og udenfor havnehuset.

 

Præmie uddeling sker mandag den 24. september kl. 19:30 i Thurø Sejlklubs klubhus Egely, hvor der som altid vil være lidt godt til ganen.

 

Program

Regler

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2017- 2020 med Skandinavisk Sejler-forbunds og DS.’s forskrifter forskrifter samt de bestemmelser, der fremgår af dette sejladsprogram.

 

Meddelelser til deltagerne

I tilfælde af ændringer i sejladsprogram, deltagerliste, resultater, måltal eller tilsvarende, vil dette blive slået op på Thurø Sejlklubs hjemmeside http://thuroesejlklub.dk

Der er også mulighed for at disse informationer, som en service, vil blive sendt ud på henholdsvis SMS eller e-mail, på de telefonnumre og mailadresser som er opgivet i forbindelse med tilmeldingen, men meddelelserne på http://thuroesejlklub.dk er altid de gældende.

Hvis en Sejlads aflyses f.eks. pga. vejret, vil det blive oplyst på hjemmesiden under resultatlister ud for den sejlads, det drejer sig om, senest kl. 17:30 den pågældende dag.
Se for øvrigt hvordan vejret er i Gambøt lige nu, tryk på sol eller mobil: http://thuroesejlklub.dk

 

Ledelse

Har du spørgsmål i forbindelse med kapsejladserne, kan følgende personer kontaktes:

Lars Løvschall tlf. 2966 5499 mail: larsthuroe@gmail.com

Ole Jensen tlf. 6170 5397 mail: miss.thilde@thuromail.dk

Anette Hoff tlf. 2258 1623 mail: anettehoff66@gmail.com

 

Banerne og sejladserne

Lørdagssejladser:

Lørdag i foråret er aflyst pga for få deltagere.

 

Af hensyn til SilverRudder så sejles der lørdag den 15. september. Der sejles op til 2 stk. OP/NED baner om formiddagen som tæller som en sejlads og en distance-sejlads om eftermiddagen som også tæller som en sejlads i det samlede resultat.

Skippermøde kl. 9.00 og 1. start kl. 10.00

Et af de faste mærker 1, 2, 3, 4 eller Østmærket ved Middelgrund vil blive brugt til topmærke.

Bundmærke vil være enten et af de ovennævnte faste mærker eller en udlagt rød bøje (jordbær).

Start og mållinje vil være mellem bundmærket og dagens dommerbåd.

Der vil være 2 opkryds og 2 lænsere, med målgang på sidste lænser.

Bøjerne skal rundes om bagbord.

Startprocedure som til aftensejladserne, dog med mulighed for at flere starter samles i en, hvilket signaleres ved at de pågældende talstandere sættes samtidig.

Tidsbegrænsning: Sejladserne afsluttes senest kl. 16:00.

Distancebanen vil også være med samme startprocedure. Distancebanen udgøres af et antal af de normale banemærker 1, 2, 3, 4 og evt. Østmærket ved Middelgrund eller den på dagen udlagte røde bøje. Omsejlningsretning signaleres med rødt eller grønt flag.

Tidsbegrænsning: Sejladserne afsluttes senest kl. 16:00.

 

Aftenkapsejladserne:

Sejladsdatoer for selve aftensejladserne:
Forår: 30/4 – 7/5 – 14/5 – 28/5 – 4/6 – 11/6 – 18/6 – 25/6
Sommerferie i juli.

Efterår.: 6/8 – 13/8 – 20/8 – 27/8 – 3/9 – 10/9 – 17/9

I alt 17 gældende sejladser.
D.v.s. 11,77 kr. pr. sejlads. Det er da billigt.

 

Dommerstade

På Dommerbåden eller i særlige tilfælde på Dampskibsbroen. Herfra sættes alle signaler.
Inden sejladsens start vil banen blive angivet med tallene for mærkerne 1 – 2 – 3 – 4 på hvide plader med sorte tal, således at mærkerne rundes
i samme rækkefølge, som tallene er anbragt – regnet fra oven og ned. Der vil så vidt muligt blive ophængt skilte på begge sider af dommer båden.
Talangivelsen kan ikke ændres efter kl. 18:45 og fra 1/9 kl. 18:15, hvorfor det ikke er nødvendigt at kontrollere banen efter disse tidspunkter, og derved genere startende både og dommere.

Det samme tal kan godt forekomme flere gange f. eks. 1 – 4 – 1.

 

Mærkerne

Mærkerne fremgår af søkortudsnittet. (Se baneskitse: http://thuroesejlklub.dk/wp-content/uploads/2016/12/Banekort-2017-2.jpg )

Mærke 1 – udlagt mellem Fredskov og Revet. (10’ 41’ 80 Ø – 55’ 1’ 75 N)

Mærke 2 – Revbøjen (sydmærke).

Mærke 3 – Stenodden (østmærke).

Mærke 4 – udlagt ved Dyrehave (Tåsinge). (10’ 40’ 00 Ø – 55’ 00’ 70 N)

 

Der ud over indgår altid 2 faste søfartsafmærkninger i banen.

Det grønne mærke ved Grønneodde skal altid holdes om bagbord på vejen ud, og skal altid holdes om styrbord på vejen hjem.

Østmærket på Middelgrund:

  På vejen ud:
– hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord.
– hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord.

På vejen hjem:
– hvis sidste mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord.
– hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord.

 

Start- og mållinje

Mellem orange flag på dampskibsbroen og dommerbåden/rød fortøjningsbøje.

I særlige tilfælde kan banen afkortes og måltagning finde sted ved et af banemærkerne. Der afgives 2 lydsignaler og signalflag ”S” sættes.
Målgang er så mellem dommerbåden og det pågældende mærke.

 

Starterne

1. start kl. 19.00, 2. start kl. 19.05, 3. start kl. 19.10, 4. sart kl. 19.15 o.s.v.
Fra 1. september går 1. start kl. 18.30, 2. start kl. 18.35, 3. start kl. 18.40, 4. start kl. 18.45 o.s.v.

Startprocedure:
Banesignal for omsejlningsretning (rødt / grønt flag) sættes inden startproceduren går i gang.

Kl. 18.55 – 1 lydsignal og talstander 1 sættes
Kl. 18.56 – 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 18.59 – 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.00 – 1. start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og
talstander 2 sættes
Kl. 19.01 – 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 19.04 – 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.05 – 2. start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og
talstander 3 sættes
o.s.v.

 

Bemærk endvidere:

Fra 5 minutter før 1. start og til sidste start er afsluttet må startlinjen ikke passeres fra banesiden.
Det vil sige, at der i ovennævnte periode altid skal sejles vest om det udlagte startmærke, når man kommer fra banesiden. Både som krydser startlinjen er stærkt generende for de både som skal starte og for de dommere som skal kontrollere at starten forløber planmæssigt, og kan derfor medføre diskvalifikation.
Denne regel gælder ikke for både som er i gang med sin egen startprocedure og derved allerede kapsejler.

Og Både der ikke er ved at starte, skal naturligvis altid holde klar af startende både, og blive væk fra startområdet indtil signaler for egen start går i gang.

 

Tyvstart

I tilfælde af tyvstart, gives vedvarende lydsignal, og signalflag X sættes fra dommerstadet, og de pågældende båd(e) skal omstarte ved at sejle tilbage over startlinjen og starte igen. Undlades omstart tillægges 10 min. på bådens sejltid.
Når alle tyvstartede både har omstartet fjernes signalflag X igen, dog senest ved 1 minut til næste start.

 

Omstart

I tilfælde af omstart afgives 2 lydsignaler og 1. lighedsstander sættes.
Efterfølgende startprocedure: 5 min før starten 1 lydsignal og 1. lighedsstander nedhales og talstander for starten hejses.
De efterfølgende starter udskydes tilsvarende.

 

Tidsbegrænsning

Sejladsen afsluttes senest kl. 21.30, og efter 1/9 kl. 21.00. Både som ikke har krydset mållinjen inden dette tidspunkt registreres som udgået.

 

Løbsinddeling

Fremgår af deltagerliste på hjemmesiden http://thuroesejlklub.dk i uge 17

 

Dommer

Jobbet går på skift mellem de deltagende både, hvor man typisk hvert 3. år skal agere dommer.
Dommerliste lægges på klubbens hjemmeside.
Når en båd har dommervagt, stiller den med min. 2 mand i Gambøt senest kl. 18:00, efter 1/9 dog 17.30.
Man vil blive kontaktet af kapsejladsudvalget vedr. dommerbåd senest mandagen før ens dommervagt.

 

Respitberegning

Resultaterne beregnes efter Thurø-lystal, som fastlægges af kapsejladsudvalget efter bedste skøn og erfaringstal. Thurø-lystal har ingen sammenhæng med de tidligere i dag udgåede lystal fra DS, men er et handicap som gives ud fra den pågældende båds og besætnings evner.

Har du ændret f.eks. sejlføring markant i forhold til sidste år, bedes dette oplyst i forbindelse med tilmeldingen.

Resultater for dagens sejlads vil umiddelbart efter afslutningen være at finde på http://thuroesejlklub.dk

 

Pointberegning

1. plads = 1 point
2. plads = 2 point
3. plads = 3 point
o.s.v
En udgået båd får point svarende til antal fuldførte både + 2.
En båd der ikke starter får point svarende til antal fuldførte både + 3.
En båd som er dommer får point svarende til en 1. plads.

Hvis der er gennemført 17 sejladser fratrækkes de 4 dårligste sejlede placeringer, ved 14-16 gennemførte sejladser fratrækkes 3 sejladser, 10-13 sejladser giver 2 fratrækkere, 5-9 sejladser giver én fratrækker. Eftertilmeldes en båd i løbet af sæsonen, vil den tildeles sidstepladser i de tidligere sejladser, som den ikke har deltaget i, uden at det ændrer de andre bådes allerede tildelte point. Tilmeldte både vil tælle med resten af sæsonen, også selvom båden ikke deltager.

 

Præmier

Ved præmieuddelingen den 24. september uddeles præmier for hver 3. tilmeldte båd i hvert løb.

 

Påtage sig en straf

Skulle du være uheldig at lave en fejl imod en af dine konkurrenter, er det muligt at lave en et-rundes vending omkring dig selv, dvs. 360 graders vending. Dette ændrer Kapsejladsreglerne regel 44.1 og på den måde kan du nemt og hurtigt rette din fejl og undgå en protestsituation.

 

Protest

Opstår alligevel en situation hvor det er nødvendigt at lave en protest, skal Kapsejladsreglernes del 5 anvendes. En protest skal altid markeres med protestflag og den der protesteres imod skal prajes, og ved målgang skal der mundtligt over for dommerbåden tilkendegives at der er protest. Protestskema kan afhentes i havnehuset efter aftenens sejlads eller på http://sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor/protest, og skal afleveres personligt til Anette Hoff eller fremsendes til mailadresse anettehoff66@gmail.com senest dagen efter sejladsen. Protesten behandles så vidt muligt efter efterfølgende sejlads. 

 

Ansvar og ansvarsforsikring

Deltagerne deltager i aftenkapsejladser på deres egen risiko. Thurø Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter sejladser. Deltagende både skal have gyldig ansvarsforsikring.

]]>
Tilmeldte både til aftensejladser 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=5574 Sat, 06 Jan 2018 08:39:23 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=5574

Tilmeldte både, aftenkapsejlads 2018

Bådtype
Bådnavn
Sejlnummer
Fører / ejer
Sejlklub
Comet 33
Chilli
1091
Michael Pedersen
Vindeby
Soling/J70
Erik Garne
TSK
Trimaran
Kanoni
409
John Runge
Tsk
Int.806
Michelle
306
Steen Andersen
TSK
X-79 spec
No Name
387
Mads Groth
Svendborg Sunds Sejlklub
Spækhugger
Kitofa
147
Kim Isager
TSK
safir 10 Meter
Fru Ullerlund
D 169
Bent Ullerlund
Svendborg Amatør Sejlklub
Faurby360
Ka'Li'
Den17
Henrik Bo Frænde
Thurø
Int. 806
Tumle
DEN 385
Anette Hoff
TSK
Dehler Optima 106
Flora
3631
Lars Løvschall
TSK
]]>
Referat og årets beretning fra kapsejladsudvalget 2017 http://thuroesejlklub.dk/?p=7335 Wed, 29 Nov 2017 20:37:40 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7335

TS logo

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget den 20. november 2017

Dagsorden

  1. Formandens/ tovholderens beretning
  2. Regnskab
  3. Valg af udvalgsmedlemmer
  4. Valg af formand og tovholder
  5. Planlægning af sæsonen 2018
  6. Evt.

Deltagere

Ole Jensen, Lars Løvschall, Bodil Fischer, Hans Knudsen, Bent Andersen, Anette Hoff, John Jepsen, Lars Richter Jørgensen, Bjerne Sørensen, Jørgen Holme, Per Røssel (ref.)

1. Formandens/tovholderens beretning

Ole fremlagde nedenstående beretning.

Årsmøde i kapsejladsudvalget.

Vinterens aktiviteter:

Den traditionelle Bowlingturnering løb af stablen d.23/2.

 Deltagerne havde en fornøjelig aften med tætte dyster, hvor de ”måske” dygtigste blev klubmestre! Turneringen sluttede med et velfortjent måltid.

I forbindelse med afslutningen af mandagssejladserne 2016 var der et udbredt ønske om, at der blev afholdt regelkursus.

TSK havde netop haft Jørgen Holme og Henrik Buchwald på regelkursus hos Dansk Sejlunion. De indvilligede i at afholde et kursus for klubbens og de omliggende sejlklubbers medlemmer. Mødet fandt sted sidst i april, der var stort fremmøde og der var udbredt tilfredshed med aftenens udbytte.

Mandagssejladserne startede d.29/4.

Igen i år har der været god tilslutning til sejladserne. Ca.40 deltagende både i gennemsnit til start. Der har været skiftende sejlforhold – blæst og stille, så der har været noget for alle.

De skiftende dommertjanser er i stor udstrækning blevet udført tilfredsstillende, og så længe vi ikke kan finde en fast dommerstab, må vi fortsætte som vanligt.

Ved sidste årsmøde blev det nævnt, at de nye gule mærkebøjer var svære at se. Dette er nu bragt i orden, da Lars har monteret reflekser og Per og Anette har monteret flag på bøjerne.

Mærke 1. ved Valborgs kasse er ligeledes blevet flyttet ud på dybere vand.

Der er kommet styr på, at man ikke må ændre banen efter 15 min. Før 1. start, ligesom der er blevet strammet op på afkortning af banerne i stille vejr.

Skiltningen af banerne er blevet bedre med anbringelsen af skiltene på begge sider af dommerbåden.

Mandagssejladserne blev afsluttet med præmieuddeling d.25/9. Der var pænt fremmøde, men vi kunne godt tænke os, at tilslutningen i fremtiden bliver lidt større.

Stævner:

Vi har i år ikke afholdt nogle stævner.

Handicap måtte aflyse deres breddestævne, hvor vi i udvalget havde tilbudt vores hjælp. Aflysningen skyldtes manglende tilslutning.

TSK plejer i forbindelse med Classic Regatta at stå for afviklingen af klassebådsløbene, men også her svigtede tilslutningen.

Øhavet Rundt:

Tilslutningen til Øhavet Rundt 2017 var desværre skrumpet en del. Der var 46 tilmeldte både mod 57 i 2016. Jeg ved ikke hvad det skyldes. Det kunne måske være udsigten til dårligt vejr, forkerte modstandere, den ærgerlige sommer eller alt muligt andet.

I hvert fald havde de der deltog en fin sejlads, med frisk vejr i starten og flot spiler sejlads fra Mads Jensens grund til mål i Gambøt.

Fredag aften før sejladsen var der pæn tilslutning til spisning og social samvær. Udvalget siger tak til pige og ungdomsudvalg for hjælpen ved arrangementet.

Ligeledes siger vi tak til seniorerne for hjælp ved opsætning og nedtagning af teltet.

I det hele taget tak til alle der på den ene eller anden måde har bidraget til afviklingen af øhavet rundt.

Ole

 

Kommentarer til beretningen:

Jørgen fortæller at Sejlunionen måske gerne vil forsøge at holde et rigtigt weekend regelkursus på Thurø i 2019.

Men i 2018 blev det aftalt at Jørgen og Henrik, om muligt, gentager det populære minikursus fra sidste år. Jørgen spørger Henrik og vender tilbage til Ole.

Lars L sørger for at det bliver koordineret med Steen Andersen, da han har et helt kursusforløb i støbeskeen.

Nedgangen af deltager til Øhavet Rundt er forsøgt stoppet ved at rykke til en weekend senere i 2018. Den 24. og 25. august 2018.

Bjerne fortalte at sejlere fra TBL og SVA har forslået alternativ rute til Øhavet Rundt, for at få flere sejlere. De store både har problemer med at komme igennem de smalle farvande.

Der blev dog enighed om at det så ikke var en Øhavet Rundt, men en anden sejlads.

Der var flere som i 2017 meldte at de havde gaste problemer. Det blev omtalt at Sejl og studer skulle spørges om gaster.

Der har været situationer hvor dommerbåden ved aftensejladserne er blevet påsejlet eller tæt på.

Derfor blev det vendt om Thurø Sejlklub skal købe en dommerbåde. Flere bådtyper blev nævnt, LM21, LM23, en katamarantype eller en kabinebådstype. Bedst af alt ville være en type med centreret førerhus med plads til personer og samtidig med en nem adgang rundt om på dækket. Som f.eks. Kertemindes dommerbåd. Men prisen for en sådan vil være et problem.

Vedligehold og ekstra broplads er også en ting der kan være problematisk.

Der kom forslag på at lave en presenningsoverbygning på Gambøt. Dette skal vendes med f.eks handicapudvalget, som bruger Gambøt meget. Bjerne lovede at tegne på denne konstruktion. Og samtidig finde nogle priser som skal på budgettet for 2018.

2. Regnskab

Lars fremlagde et regnskab som samlet var kr. 572,78 bedre end budgettet. Dette blev naturligvis godkendt.

Budgettet for 2018 blev ligeledes godkendt med en enkelt ændring for præmier til bowling og evt. udgift til ombygning af Gambøt, hvis det ikke tages af hovedkassen.

3. Valg af udvalgsmedlemmer

Steen Andersen har ønsket at udtræde af udvalget, da han har mere end rigeligt at gøre med sejlerskolen mm. Vi takker Steen meget for hans indsats.

Der ud over var der ingen som havde ønsket at træde ud.

John Jepsen og Lars Richter Jørgensen indvilligede begge i at træde ind i udvalget. Vi byder dem hjertligt velkommen.

Udvalget består herefter af: Jørgen (formand og kontaktperson til bestyrelsen), Ole (tovholder), Lars L, Lars R, John, Bent, Bodil, Anette, Hans, Poul Erik og Per.

4. Valg af Formand

Jørgen Holme indvilligede i at fortsætte som overordnet formand og bestyrelsesmedlem, og Ole fortsætter som tovholder for kapsejladsudvalget. Per lovede at hjælpe Ole så meget som muligt J

5. Planlægning af sæsonen 2018

Bjerne fortalte at han sikkert kunne få Teamet Youth Vikings til at komme og holde et foredrag om Deres deltagelse i Youth Americas Cup. Bjerne spørger om de kan en aften i januar. Arrangementet skal koordineres med ungdomsudvalget. Bjerne gør det med Mette.

Jørgen fortæller at han på DS konference har fået et input om at man bør ligge noget læring ind i f.eks. aftenkapsejladserne. Dette kan gøres med f.eks. mandskabsbytning og snak efter sejladsen.

Der er også mange ting som f.eks. strøm, trim og andre finurligheder som mange kunne have godt af at lære noget mere om, således at der ikke skal gå så mange år før man finde ud af forholdene på Lunkebugten.

Hans og Kim Isager har før holdt et kursus herom. Det blev aftalt at Hans spørger kim om de kan gentage dette.

Der kom også forslag om at man kunne få en erfaren mand med ud til en af de første sejladser. Dette skal annonceres, således at der i god tid kan findes egnede folk. Det skal annonceres på hjemmesiden, evt. som en del af tilmeldingen, og der skal gøres opmærksom på at man skal tilmelde sig dette skriftligt.

Hans foreslog at der kunne skaffes en rigtig professionel (f.eks. sejlmager), som kunne komme med ud i en rib. Dette er før forsøgt i forbindelse med trimdag for klassebåde i SSS i forbindelse med Tåsinge Rundt. Men det gik i sig selv igen.

Det blev vendt at det ville være dejligt hvis der kunne laves en op/ned bane i stedet for distancebanerne. Men der var enighed om at det vil kræve for meget af ukyndige dommere, og at mange af ”turbådene” (som vi har flest af) ikke syntes så godt om denne sejladsform.

Bowling blev besluttet til den 22. februar 2018. Bent sørger for at det kommer på hjemmesiden.

Regelkursus ved Jørgen og Henrik kan blive den 5. april 2018. Tilbagemelding til Ole. Er ok, bliver den dag.

Kursus ved Hans og Kim kan være den 19. marts 2018. Tilbagemelding til Ole.

Aftensejladserne blev aftalt til opstart mandag den 30. april 2018.

Vi forsøger at droppe den 1. lørdagssejlads pga. for ringe deltagelse da andre år og dårligt sammenfald med St. Bededagsferien i år.

Den 15. september sejles op/ned baner om formiddagen og en distance om eftermiddagen. Denne dato vælges for at undgå sammenfald med Silverrudder. Men det bevirker at sidste sejlads 2018 bliver mandag den 17. september, og præmieuddeling mandag den 24. september.

Lars tilretter dette og lægger indbydelse på hjemmesiden.

Øhavet Rundt er den 24. og 25. august 2018.

6. Evt.

Ina havde pga. andet møde ikke mulighed for at deltage, men havde afleveret et brev med 3 forbedringspunkter, som gengives her i kort form.

  1. Bedre koordinering med seniorafdelingen vedr. rydning af plads og opsætning af telt til Øhavet Rundt. Dette blev taget til efterretning, og da der er flere sammenfald mellem udvalgsmedlemmer af kapsejladsudvalget og seniorer, skal de sørge for bedre koordinering.
  2. Øhavet Rundt, hjælp til servering af suppe, fadøl mm. I forbindelse med at deltagerne kommer hjem lørdag. Det blev aftalt at der skal laves bedre aftaler omkring dette inde Øhavet Rundt 2018.
  3. Vi bør påskønne vores hjælpere noget mere. Det blev aftalt at vi skal huske at sørge godt for vores personale når vi beder om hjælp. De skal forsynes med øl, vand, kage, brændstof mm.

 

 

]]>
Gast søger båd http://thuroesejlklub.dk/?p=7324 Mon, 27 Nov 2017 11:13:24 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7324

Liste over gaster der søger gasteplads.
(Slettes automatisk efter 4 uger) 

 

Navn
Mobil
Hvornår
Beskrivelse
Sendt den
Lise Ida Rasmussen
51941921
Omkring 20 Februar
Hej 🙂

Jeg er en pige på 28 år, som nu er på vej til Caribien.
Jeg søger en gasteplads fra enten Trinidad eller Tobago.
Jeg har ingen erfaring med sejllas, men har altid været en drøm at få lov at komme med rundt.
I er velkommen til at skrive eller ringe ved mere information.

Jeg arbejder i det daglige som sygeplejerske.

Mvh Lise.
6 februar 2018 20:01

 

Her kan du søge en gasteplads:

[contact-form-7] ]]>
Båd søger gast http://thuroesejlklub.dk/?p=7317 Sun, 26 Nov 2017 20:51:02 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7317

Liste over både der søger gaster.
(Slettes automatisk efter 4 uger) 

Bådnavn
Skipper
Mobil
Hvornår
Beskrivelse
Sendt den

 

Her kan skipper søge en gast:

[contact-form-7]

 

]]>
Deltager-, dommer- og resultatliste – Aftensejlads 2017 http://thuroesejlklub.dk/?p=6625 Sun, 24 Sep 2017 18:00:26 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=6625

Husk der er præmieuddeling med pølse, ost og lidt drikkelse mandag den 25. september kl. 19.30

PASKRAM har igen i år sponseret et gavekort, som bliver uddelt ved lodtrækning blandt de fremmødte til præmie uddelingen. Så husk at møde frem.

Slutresultat 2017

Aftensejlads 23092017 distancesejlads 1-2 m/sek. fra østlig retning

Aftensejlads 23092017 sejlads 1       Aftensejlads 23092017 sejlads 2           Aftensejlads samlet resultat 23092017  1-4 m/sek fra østlig retning

Aftensejlads 2017-09-18 0-2 m/sek fra sydlig retning. Bane 1, afkortet ved østmærket.

Aftensejlads 2017-09-11 8-10 m/sek fra sydlig retning. Bane 1-3

Aftensejlads 2017-09-04 1-4 m/sek fra nord nord/øst. Bane 3 afkortet ved østmærket

Aftensejlads 2017-08-28 2-4 m/sek. fra sydvest. Bane 1-3 afkortet ved mærke 3

Aftensejlads 2017-08-21 6-10 meter pr. sek. fra vest nord vest

Aftensejlads 2017-08-14 svag til jævn vind fra øst

Aftensejlads 2017-08-07 svag vind, bane 3-4 afkortes ved Grønneodde.

Aftensejlads 2017-06-26 Vind 7-10 m/sek fra vest bane 2-4-1

Aftensejlads 2017-06-19 Vind 1-4 m/sek fra sydlig retning

Aftensejlads 2017-06-12 Vind 9-12 m/sek fra vest.

Aftensejlads 2017-05-29 Vind 0-4 m/sek fra skiftende retninger. Bane 3/4 bane 2-1. Vi skulle hilse fra dommerne at de var meget kede af at der ikke nåede at blive afkortet ved mærke 1, men igen var den ene J70 for hurtig.

Aftensejlads 22052017 Vind 1-4 m/sek fra Øst. Bane 2

Aftensejlads 15052017 Vind 2-5 m/sek fra vest nord vest, bane 2.

Aftensejlads 08052017 Vind 6-8 m/sek fra nordlig retning bane 3-1

Aftensejlads 01052017 ikke sejlet da ingen både kom til start. Middelvind på 11-13 m/sek fra øst. 

Aftensejlads samlet resultat 29042017 Startende med ingen vind, men efter 1 time kom 1-3 m/sek fra øst i dejligt solskin.

Aftensejlads 29042017 sejlads 1 – Aftensejlads 29042017 sejlads 2 – Aftensejlads 29042017 sejlads 3 – Aftensejlads 29042017 sejlads 4

 

Deltagerliste aftensejlads 2017 version 20170429

Dommerliste

Download (PDF, 86KB)

 

]]>
Billeder fra Øhavet Rundt http://thuroesejlklub.dk/?p=6982 Wed, 23 Aug 2017 07:46:56 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=6982

Se billederne fra Øhavet Rundt.

Har du billeder fra Øhavet Rundt, så send dem
til mig på denne måde:

UPLOAD

]]>
Øhavet Rundt 2017 program, deltager- og resultatlister http://thuroesejlklub.dk/?p=5152 Sat, 19 Aug 2017 15:00:18 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=5152

Resultater:

uden målerbrev 2017

flerskrogsbåde 2017

kølbåde 2017

Tak for et par gode dage i Gambøt og det Sydfynske Øhav.

Vi glæder os til at se jer alle til næste år d. 24. – 25. august 2018.

Kom godt hjem.

 

Program skal afhentes i havnehuset i Gambøt fredag fra kl. 18.00 til 21.00 og lørdag fra kl. 7.00 til 9.00

Eftertilmeldt deltager nr. 46 Match Racer – Oure – skipper Emil Sell – start 5 løb 8.

Download (PDF, 2.34MB)

]]>
Referat fra udvalgsmøde 6. april 2017 http://thuroesejlklub.dk/?p=6461 Tue, 11 Apr 2017 18:41:56 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=6461

Download (PDF, 91KB)

]]>
De nye kapsejladsregler http://thuroesejlklub.dk/?p=6103 Sat, 25 Feb 2017 13:21:10 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=6103

Vedlagt findes her en oversigt over de ændringer i kapsejladsreglerne, der er sket fra 1.1.2017.

Download (PDF, 117KB)

I denne præsentation kan man se de vigtigste kapsejladsregler gennemgået (udarbejdet i forbindelse med en gennemgang af reglerne den 20.03.2017 i Egely):

Download (PPTX, 5.18MB)

(Hvis du har problemer med at få den vist, så start med “Gem” og “Åbn” derefter).

Mvh Jørgen Holme og Henrik Buchwald

]]>
Aftensejlads historiske resultater http://thuroesejlklub.dk/?p=5428 Fri, 11 Nov 2016 17:10:15 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=5428

 

aftenkap1

2016

slut-resultat-2016

 

2015

slut-resultat-2015

 

2014

slut-resultat-2014 

 

2013

slut-resultat-2013

 

2012

slut-resultat-2012

 

2011

slut-resultat-2011

 

2010

slut-resultat-2010

 

2009

slut-resultat-2009

 

 

 

]]>
Øhavet Rundt historiske resultater http://thuroesejlklub.dk/?p=5395 Fri, 11 Nov 2016 17:09:10 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=5395

 

roegeriet

2016

Øhavet Rundt Resultat-2016_kølbåde

Øhavet Rundt resultat-2016_uden målerbrev

Øhavet Rundt resultat-2016_flerskrogsbåde

2015

resultatliste-koelbaade-2015 

resultatliste-uden-maalebrev-2015  

resultatliste-flerskrogsbaade-2015 

2014 

resultatliste-koelbaade-2014-w

resultatliste-flerskogsbaade-2014-w

resultatliste-uden-maalebrev-2014-w

2013

resultatliste-koelbaade-2013-w 

resultatliste-flerskogsbaade-2013-w

resultatliste-uden-maalebrev-2013-w

2012

resultatliste-koelbaade-2012

ohavet-rundt-flerskrogsbaade-2012

2011

resultatliste-koelbaade-2011

resultatliste-flerskrogsbaade-2011

2010

resultatliste-koelbaade-2010

resultatliste-flerskrogsbaade-2010

2009

resultatliste-flerskrogsbaade-2009

resultatliste-koelbaade-2009

 

]]>
Stenen ved Valdemarslot http://thuroesejlklub.dk/?p=31 Tue, 19 Feb 2013 20:07:03 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=31

Her er positionen på den største af stenene ved Valdemarslot:


55.01.419 N

10.39.878 Ø

Der er udlagt en fareafmærkning på stedet, som det er klogt at holde sig øst for.
Sejlerhilsen Aktivitets- og kapsejladsudvalget

]]>