TSK http://thuroesejlklub.dk tsk homepage Fri, 20 Apr 2018 20:26:54 +0000 da-DK hourly 1 Nye medlemmer http://thuroesejlklub.dk/?p=704 Fri, 20 Apr 2018 09:00:19 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=704

 

Thurø Sejlklub byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben: 

Philip Cossen
Rasmus Slabiak
Dorthe Saldern Pedersen
Laura Saldern Jørgensen
Jacob Saldern Jørgensen
Henrik Ahrentsen
Jesper Schmidt Kruse
Anton Sommer Hastrup
Jørgen Jensen
Kristian Bender
Claus Bjerregaard
Yasmin Sølvbjerg Jensen
Louise Dyrholm
 
]]>
Tilrigning i ungdom http://thuroesejlklub.dk/?p=8002 Fri, 20 Apr 2018 04:12:38 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=8002
Kære ungdomssejlere og forældre,
 
  Kom og deltag til tilrigingsdagen lørdag 21.04 kl 1100 og til standerhejsning kl.  
  1500 til dåb af vores nye sailcubes.
 
  I løbet af dagen skal vi klargøre den kommende sæson, sætte joller frem og 
  polerer joller og gøre klar på pladsen.
  Se vedlagt invitation.
 
  Med venlig hilsen 
 
  Ungdomsudvalget 
  Thomas Nielsen 
  Ungdomsleder
 
 
]]>
Pinseturen 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7998 Thu, 19 Apr 2018 21:12:18 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7998

Program for pinsetur 2018

Du kan tilmelde dig nedenstående formular.

 

Fredag, d. 18. maj sejler vi til   55°00,7 N 10°28,5 E

Dér vil grillene blive tændt kl. 18.

 

Lørdag, d. 19. maj er der skippermøde kl. 9.30.

Derefter sejler vi til         55°03,1 N 10°09,6 E

Skippermøde kl. 15.

Grillene bliver tændt kl. 18.

 

Søndag, d. 20. maj er der skippermøde kl. 9.30, og derefter en historisk gåtur på øen.

 

 

Kl. 13 vil der blive serveret en lettere frokost.

Herefter slår vi katten af tønden.

Grillene bliver tændt kl. 18.

 

Mandag, d. 21. maj er der skippermøde kl. 10, og derefter hjemsejlads for dem der vil hjem.

 

Priser:

Voksen:   125,- kr.

Børn:       75,- kr.

 

Havnepenge

Skarø: Står man selv for uanset størrelse.

Lyø:     220,- kr. pr. båd for 2 døgn.

 

Tilmelding:

[contact-form-7]

 

Her kan du se hvem der er tilmeldt:

Baadnavn
Voksne
Boern
Nimo
Dorthe og Mogens
Flora
2 - Karen og Lars
li-ann
Peder og Matin
Julius og Emil
Adelande
Jeanne og John Jepsen
Jasmin
Andantino
2 - Carsten og Inna Krat
0
CASPER
Mona og Allan
Vega
2 Lone og Jan

]]>
Referat fra udvalgsmøde den 10. april 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7983 Wed, 18 Apr 2018 06:56:41 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7983

Download (PDF, 136KB)

]]>
Aftenkapsejlads 2018 – Tilmelding og program – SÅ ER DET VED AT VÆRE TIDEN AT FÅ TILMELDT http://thuroesejlklub.dk/?p=5560 Wed, 18 Apr 2018 06:40:01 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=5560

Aftenkapsejladserne 2018
  Tiden er inde til at blive tilmeldt til aftenkapsejladserne.
Se programmet nederst på siden.

I håb om at få rigtig mange deltagere til Øhavet Rundt, er der lavet en ændring i programmet. Se tekst markeret med rød skrift.
Endvidere er der ændring vedrørende måltal for flerskrogsbåde

Online-tilmelding:


[contact-form-7]

 

Deltagergebyr for alle sejladser er kun 200,- kr., og skal være betalt på en af ovenstående måder senest den 23. april.

Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten.

For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt startgebyr.

Husk der er gratis kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i og udenfor havnehuset.

 

Præmie uddeling sker mandag den 24. september kl. 19:30 i Thurø Sejlklubs klubhus Egely, hvor der som altid vil være lidt godt til ganen.

 

Program

Regler

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2017- 2020 med Skandinavisk Sejler-forbunds og DS.’s forskrifter forskrifter samt de bestemmelser, der fremgår af dette sejladsprogram.

 

Meddelelser til deltagerne

I tilfælde af ændringer i sejladsprogram, deltagerliste, resultater, måltal eller tilsvarende, vil dette blive slået op på Thurø Sejlklubs hjemmeside http://thuroesejlklub.dk

Der er også mulighed for at disse informationer, som en service, vil blive sendt ud på henholdsvis SMS eller e-mail, på de telefonnumre og mailadresser som er opgivet i forbindelse med tilmeldingen, men meddelelserne på http://thuroesejlklub.dk er altid de gældende.

Hvis en Sejlads aflyses f.eks. pga. vejret, vil det blive oplyst på hjemmesiden under resultatlister ud for den sejlads, det drejer sig om, senest kl. 17:30 den pågældende dag.
Se for øvrigt hvordan vejret er i Gambøt lige nu, tryk på sol eller mobil: http://thuroesejlklub.dk

 

Ledelse

Har du spørgsmål i forbindelse med kapsejladserne, kan følgende personer kontaktes:

Lars Løvschall tlf. 2966 5499 mail: larsthuroe@gmail.com

Ole Jensen tlf. 6170 5397 mail: miss.thilde@thuromail.dk

Anette Hoff tlf. 2258 1623 mail: anettehoff66@gmail.com

 

Banerne og sejladserne

Lørdagssejladser:

Lørdag i foråret er aflyst pga for få deltagere.

 

Af hensyn til SilverRudder så sejles der lørdag den 15. september. Der sejles op til 2 stk. OP/NED baner om formiddagen som tæller som en sejlads og en distance-sejlads om eftermiddagen som også tæller som en sejlads i det samlede resultat.

Skippermøde kl. 9.00 og 1. start kl. 10.00

Et af de faste mærker 1, 2, 3, 4 eller Østmærket ved Middelgrund vil blive brugt til topmærke.

Bundmærke vil være enten et af de ovennævnte faste mærker eller en udlagt rød bøje (jordbær).

Start og mållinje vil være mellem bundmærket og dagens dommerbåd.

Der vil være 2 opkryds og 2 lænsere, med målgang på sidste lænser.

Bøjerne skal rundes om bagbord.

Startprocedure som til aftensejladserne, dog med mulighed for at flere starter samles i en, hvilket signaleres ved at de pågældende talstandere sættes samtidig.

Tidsbegrænsning: Sejladserne afsluttes senest kl. 16:00.

Distancebanen vil også være med samme startprocedure. Distancebanen udgøres af et antal af de normale banemærker 1, 2, 3, 4 og evt. Østmærket ved Middelgrund eller den på dagen udlagte røde bøje. Omsejlningsretning signaleres med rødt eller grønt flag.

Tidsbegrænsning: Sejladserne afsluttes senest kl. 16:00.

 

Aftenkapsejladserne:

Sejladsdatoer for selve aftensejladserne:
Forår: 30/4 – 7/5 – 14/5 – 28/5 – 4/6 – 11/6 – 18/6 – 25/6
Sommerferie i juli.

Efterår.: 6/8 – 13/8 – 20/8 – 27/8 – 3/9 – 10/9 – 17/9

I alt 17 gældende sejladser.
D.v.s. 11,77 kr. pr. sejlads. Det er da billigt.

Øhavet Rundt vil i år tælle med i det samlede resultat som en enkelt sejlads i aftensejladsserien.
Beregningen for denne del sejlads vil foregå med Thurø Lystal, hvor det er den sejlede tid som bruges i beregningen for resultatet. Dette vil ske fuldstændig uafhængig af start og løbsinddeling i Øhavet Rundt, som en ren sejltid, og vil ikke blive præmieret i forbindelse med Øhavet Rundt.
Ud over dette vil man sideløbende sejle i traditionelle Øhavet Rundt løb efter DH‐reglen, hvor der vil være normale præmier for hver 3. startende båd iht. Øhavet Rundt programmet.
For at sejle efter DH‐reglen, kræves at der er betalt for målebrev ved DS.
Ønsker man ikke at sejle efter DH‐reglen, laves der løb for både uden målerbrev, hvor i de pågældende både kan deltage. I dette/disse løb uden målerbrev, er der som altid også præmie til hver 3. båd, som vil blive uddelt ved lodtrækning blandt de startende både.
Ved tilmelding til både aftenkapsejlads og Øhavet Rundt inden torsdag den 31. maj 2018, vil startegebyret for Øhavet Rundt være nedsat til kun kr. 200,‐ pr. båd. Hvilket vil sige at man kan deltage i både aftenkapsejlads og Øhavet Rundt i 2018 for kun kr. 400,‐.

Dommerstade

På Dommerbåden eller i særlige tilfælde på Dampskibsbroen. Herfra sættes alle signaler.
Inden sejladsens start vil banen blive angivet med tallene for mærkerne 1 – 2 – 3 – 4 på hvide plader med sorte tal, således at mærkerne rundes
i samme rækkefølge, som tallene er anbragt – regnet fra oven og ned. Der vil så vidt muligt blive ophængt skilte på begge sider af dommer båden.
Talangivelsen kan ikke ændres efter kl. 18:45 og fra 1/9 kl. 18:15, hvorfor det ikke er nødvendigt at kontrollere banen efter disse tidspunkter, og derved genere startende både og dommere.

Det samme tal kan godt forekomme flere gange f. eks. 1 – 4 – 1.

 

Mærkerne

Mærkerne fremgår af søkortudsnittet. (Se baneskitse: http://thuroesejlklub.dk/wp-content/uploads/2016/12/Banekort-2017-2.jpg )

Mærke 1 – udlagt mellem Fredskov og Revet. (10’ 41’ 80 Ø – 55’ 1’ 75 N)

Mærke 2 – Revbøjen (sydmærke).

Mærke 3 – Stenodden (østmærke).

Mærke 4 – udlagt ved Dyrehave (Tåsinge). (10’ 40’ 00 Ø – 55’ 00’ 70 N)

 

Der ud over indgår altid 2 faste søfartsafmærkninger i banen.

Det grønne mærke ved Grønneodde skal altid holdes om bagbord på vejen ud, og skal altid holdes om styrbord på vejen hjem.

Østmærket på Middelgrund:

  På vejen ud:
– hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord.
– hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord.

På vejen hjem:
– hvis sidste mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord.
– hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord.

 

Start- og mållinje

Mellem orange flag på dampskibsbroen og dommerbåden/rød fortøjningsbøje.

I særlige tilfælde kan banen afkortes og måltagning finde sted ved et af banemærkerne. Der afgives 2 lydsignaler og signalflag ”S” sættes.
Målgang er så mellem dommerbåden og det pågældende mærke.

 

Starterne

1. start kl. 19.00, 2. start kl. 19.05, 3. start kl. 19.10, 4. sart kl. 19.15 o.s.v.
Fra 1. september går 1. start kl. 18.30, 2. start kl. 18.35, 3. start kl. 18.40, 4. start kl. 18.45 o.s.v.

Startprocedure:
Banesignal for omsejlningsretning (rødt / grønt flag) sættes inden startproceduren går i gang.

Kl. 18.55 – 1 lydsignal og talstander 1 sættes
Kl. 18.56 – 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 18.59 – 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.00 – 1. start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og
talstander 2 sættes
Kl. 19.01 – 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 19.04 – 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.05 – 2. start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og
talstander 3 sættes
o.s.v.

 

Bemærk endvidere:

Fra 5 minutter før 1. start og til sidste start er afsluttet må startlinjen ikke passeres fra banesiden.
Det vil sige, at der i ovennævnte periode altid skal sejles vest om det udlagte startmærke, når man kommer fra banesiden. Både som krydser startlinjen er stærkt generende for de både som skal starte og for de dommere som skal kontrollere at starten forløber planmæssigt, og kan derfor medføre diskvalifikation.
Denne regel gælder ikke for både som er i gang med sin egen startprocedure og derved allerede kapsejler.

Og Både der ikke er ved at starte, skal naturligvis altid holde klar af startende både, og blive væk fra startområdet indtil signaler for egen start går i gang.

 

Tyvstart

I tilfælde af tyvstart, gives vedvarende lydsignal, og signalflag X sættes fra dommerstadet, og de pågældende båd(e) skal omstarte ved at sejle tilbage over startlinjen og starte igen. Undlades omstart tillægges 10 min. på bådens sejltid.
Når alle tyvstartede både har omstartet fjernes signalflag X igen, dog senest ved 1 minut til næste start.

 

Omstart

I tilfælde af omstart afgives 2 lydsignaler og 1. lighedsstander sættes.
Efterfølgende startprocedure: 5 min før starten 1 lydsignal og 1. lighedsstander nedhales og talstander for starten hejses.
De efterfølgende starter udskydes tilsvarende.

 

Tidsbegrænsning

Sejladsen afsluttes senest kl. 21.30, og efter 1/9 kl. 21.00. Både som ikke har krydset mållinjen inden dette tidspunkt registreres som udgået.

 

Løbsinddeling

Fremgår af deltagerliste på hjemmesiden http://thuroesejlklub.dk i uge 17

 

Dommer

Jobbet går på skift mellem de deltagende både, hvor man typisk hvert 3. år skal agere dommer.
Dommerliste lægges på klubbens hjemmeside.
Når en båd har dommervagt, stiller den med min. 2 mand i Gambøt senest kl. 18:00, efter 1/9 dog 17.30.
Man vil blive kontaktet af kapsejladsudvalget vedr. dommerbåd senest mandagen før ens dommervagt.

 

Respitberegning

Resultaterne beregnes efter Thurø-lystal, som fastlægges af kapsejladsudvalget efter bedste skøn og erfaringstal. Thurø-lystal har ingen sammenhæng med de tidligere i dag udgåede lystal fra DS, men er et handicap som gives ud fra den pågældende båds og besætnings evner.

Har du ændret f.eks. sejlføring markant i forhold til sidste år, bedes dette oplyst i forbindelse med tilmeldingen.

Efter ønske fra flerskrog sejlerne, vil alle tri- og katamaraner i år sejle efter Texel mål iht. liste fra Dansk Sejlunion Texel mål

Resultater for dagens sejlads vil umiddelbart efter afslutningen være at finde på http://thuroesejlklub.dk

 

Pointberegning

1. plads = 1 point
2. plads = 2 point
3. plads = 3 point
o.s.v
En udgået båd får point svarende til antal fuldførte både + 2.
En båd der ikke starter får point svarende til antal fuldførte både + 3.
En båd som er dommer får point svarende til en 1. plads.

Hvis der er gennemført 18 sejladser fratrækkes de 4 dårligste sejlede placeringer, ved 14-16 gennemførte sejladser fratrækkes 3 sejladser, 10-13 sejladser giver 2 fratrækkere, 5-9 sejladser giver én fratrækker. Eftertilmeldes en båd i løbet af sæsonen, vil den tildeles sidstepladser i de tidligere sejladser, som den ikke har deltaget i, uden at det ændrer de andre bådes allerede tildelte point. Tilmeldte både vil tælle med resten af sæsonen, også selvom båden ikke deltager.

 

Præmier

Ved præmieuddelingen den 24. september uddeles præmier for hver 3. tilmeldte båd i hvert løb.

 

Påtage sig en straf

Skulle du være uheldig at lave en fejl imod en af dine konkurrenter, er det muligt at lave en et-rundes vending omkring dig selv, dvs. 360 graders vending. Dette ændrer Kapsejladsreglerne regel 44.1 og på den måde kan du nemt og hurtigt rette din fejl og undgå en protestsituation.

 

Protest

Opstår alligevel en situation hvor det er nødvendigt at lave en protest, skal Kapsejladsreglernes del 5 anvendes. En protest skal altid markeres med protestflag og den der protesteres imod skal prajes, og ved målgang skal der mundtligt over for dommerbåden tilkendegives at der er protest. Protestskema kan afhentes i havnehuset efter aftenens sejlads eller på http://sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor/protest, og skal afleveres personligt til Anette Hoff eller fremsendes til mailadresse anettehoff66@gmail.com senest dagen efter sejladsen. Protesten behandles så vidt muligt efter efterfølgende sejlads. 

 

Ansvar og ansvarsforsikring

Deltagerne deltager i aftenkapsejladser på deres egen risiko. Thurø Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter sejladser. Deltagende både skal have gyldig ansvarsforsikring.

]]>
Mastekran http://thuroesejlklub.dk/?p=7976 Tue, 17 Apr 2018 16:20:03 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7976

Vi må desværre meddele at mastekranen bliver lidt forsinket.

Planen ser således ud efter mødet på havnen i morges:

Fundamentet er først leveret til firmaet i dag.

Den 25/4 DK Cranes kommer til Thurø og klargør til fundament.

Den 26/4 vibreres fundamentet ned.

Den 30/4 rejses kranen.

Den 3/5 er den færdig monteret.

Så nu er det med at få så mange master på som muligt, inden den 25. Jeg foreslår at vi mødes på fredag kl. 16 hvis det er muligt, dem der har master i masteskur og på optimist pladsen. Vi skal have alle master ud af masteskuret og så mange væk fra optimist pladsen som vi kan, måske kan der ligge nogle langs med grillpladsen. Den gamle kran virker indtil den nye er klar.

]]>
Seniordag 18/4 http://thuroesejlklub.dk/?p=7971 Sun, 15 Apr 2018 16:10:27 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7971

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du abonnerer på Thurø Sejlklubs mail-liste “Senior”
Er du ikke interesseret nyhedsbreve fra “Senior”, kan du tilpasse dine nyhedsbreve ved at trykke
på linket “Tilpas valget af nyhedsbreve”  nederst i denne mail.

 

Til seniorer:
Husk det er på onsdag klokken 9:30 vi har sæsonens første seniordag.
Vi skal have gjort pladsen klar til standerhejsningen på lørdag.

Der er nok flere der er blevet seniorer i vinterens løb.
I skal være meget velkomne. Der kan sagtens bruges flere hænder.

Vel mødt.

 

]]>
Svendborgbilletten http://thuroesejlklub.dk/?p=7968 Fri, 13 Apr 2018 19:36:12 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7968

Igen i år kan der købes en SVENDBORGBILLET 2018 I kan henvende jer til mig på havnen og købe for 50 kr. Jeg er der til standerhejsning hvor jeg især vil sælge.

Læs mere på dette link :   http://www.svendborg-havn.dk/forside/lystsejler/fastligger

Med sejlerhilsen Kim

]]>
Ingen parkering http://thuroesejlklub.dk/?p=7964 Thu, 12 Apr 2018 18:22:38 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7964

Kære medlemmer og venner af Thurø Sejlklub

Status på parkeringssagen: Vi risikerer meget dårligere parkeringsforhold end i dag!

Svendborg Byråd har d. 27. marts 2018 besluttet, at kommunens forslag til lokalplan 632 sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. april til den 6. juni 2018.

Kort fortalt indeholder lokalplanen, at der kan etableres boliger med mulighed at planlægge for parkering. Politikerne er dog ikke indstillet på at finansiere en kommunal parkeringsplads. Besluttes den nye lokalplan efter høringsperioden er en konsekvens, at vi kan miste de nuværende parkeringspladser på bakken, uden at få stillet andre parkeringsmuligheder i udsigt. Vi risikerer meget dårligere parkeringsforhold end i dag.

I bestyrelsen er vi opmærksomme på de mange hensyn der er i sagen. Vi vil rigtig gerne være med til at finde en løsning, der mindsker de nuværende uhensigtsmæssige parkeringsforhold. Det er ikke kun en gene for sejlklubbens medlemmer og andre besøgende i Gambøt, men også en gene for de lokale beboere. Det er også et alvorligt spørgsmål om trafiksikkerhed, og et principielt spørgsmål om adgang til et offentlig rekreativt område. 

Bestyrelsen har derfor dialog med embedsværket, politikere og andre interessenter. I nærmeste fremtid holder repræsentanter fra bestyrelsen et møde med ejeren af nuværende arealer, som lokalplanen vedrører, for sondere mulighederne.

I forbindelse med høringen afholdes et borgermøde i rådhusets kantine Ramsherred 5, 3. sal mandag d. 30. april 2018 kl. 17.00 til 18.30. På mødet vil forvaltningen præsentere lokalplanen, og der vil være tid til dialog.

I bestyrelsen håber vi at se mange interesserede til borgermødet, hvor der er god mulighed for at få belyst udfordringer og muligheder for parkering fremover.

I bestyrelsen vil vi også gerne opfordre til at så mange som muligt skriver under på vores underskriftsindsamling, som vi fortsætter høringsperioden ud. Jo flere underskrifter, jo mere vægt får vores høringssvar. Del meget gerne linket med venner og bekendte. Du skriver under på url: https://www.skrivunder.net/etablering_af_offentlig_parkeringplads_ved_gambot

På forhånd tak for opbakningen

Bestyrelsen

 

]]>
Nyhedsbrev fra bestyrelsen april 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7961 Thu, 12 Apr 2018 18:13:50 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7961

Nyhedsbrev fra bestyrelsen april 2018

Torsdag den 5. april har bestyrelsen afholdt møde. 

Vi må sige at vores kommende fælles Parkeringsudfordringer fylder meget på bestyrelses møderne for tiden. Vi arbejder ihærdigt videre og underskriftsindsamlingen fortsætter. Lokalplanen er nu i høring 8 uger frem fra den 9. april. Der kommer særskilt skriv om sagen.

Vi kunne glæde os over at vi i Thurø Sejlklub løb med Danske sejlunions klubudviklingspris. Det er vi MEGA stolte over. Prisen på kr. 20.000 skal selvfølgelig bruges til noget godt. Vi beder nu J70 udvalget og “Sejl og Studér” om at komme med gode ideer til hvad pengene kan bruges til. Vi glæder os til at høre mere om, hvad gode kreative krafter finder på.

J70-udvalget kunne nu meddele at de er breakeven i forhold til de forventede sponsorindtægter der var budgettet med for 2018. Det er flot gået allerede her i starten af april måned.

Kommende lørdag bliver bådene på pladsen sat i vandet og der bliver igen lys og luft på pladsen, det bliver dejligt. Næste uge loves sommervejr, så vi har noget at glæde os til. Straks efter pladsen er tømt bliver vores nye mastekran installeret og forhåbentlig står den klar til standerhejsningen. Den gamle kran pilles først ned når den nye er klar. Vi kommer med andre ord ikke til at stå uden mastekran på noget tidspunkt. 

Mange i klubben har tilmeldt sig support energi som kører via SEF. Det giver hvert år et pænt tilskud til klubben som genereres videre til ungdomsafdelingen. Vi vil gerne have endnu flere med, det er en nem måde at samle støtte på. Der vil være tilmeldingsblanketter til Support energi ved  standerhejsningen og blanketter vil efterfølgende ligge i klubhuset. Skynd jer at blive tilmeldt.

Her er lidt beskrivelse af support energi fra SEF’s hjemmeside:

Sådan fungerer SupportEnergi

Du tilmelder dig SupportEnergi på el og/eller naturgas og vælger hvem der skal have din støtte.  Bidraget vokser til netop din klub, forening eller valgte formål, når du bruger el og/eller naturgas. Støtten optjenes i takt med, at dit forbrug af el og/eller naturgas. Helt konkret får du el og/eller naturgas til attraktive priser og din lokale klub, forening eller det valgte godgørende formål, får midler fra os til at sikre fremtidig udvikling. 
Med andre ord; alle vinder med SupportEnergi.

SupportEnergi er for alle, både nye og eksisterende kunder. 

Vores standerhejsning løber af stablen lørdag den 21. april kl. 15.00. Vi glæder os til at se jer alle. Byens borgmester Bo Hansen kommer og deltager på dagen. Der vil være dåb af nye klubbåde, hygge og lidt godt at spise. Det bliver en festlig dag.

Vi har justeret klubbens slogan lidt, og som mange måske allerede har bemærket på hjemmesiden hedder det nu

Thurø sejlklub – livskvalitet gennem fællesskab

]]>
Vanskeligheder med underskrift. http://thuroesejlklub.dk/?p=7929 Sun, 25 Mar 2018 15:17:49 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7929

Vi er udfordret på at det ikke ligefrem vælter ind med underskrifter.

Vi tror mange har givet op fordi det virker lidt besværligt.
Vi vil opfordre jer til at prøve igen, da det er vigtigt at vi får jeres underskrift.

Vi mener der er tre ting der kan virke lidt besværligt:

Fejl fra Ipad: Man kan ikke umiddelbart skifte ned i næste felt fra en ipad.
Løsning: Skjul tastaturet og klik i næste felt. Derefter kan du skrive i feltet.

Man skal bekræfte at man ikke er en robot, og udfylde de billedfelter der fremkommer.

Tryk derefter på “Underskriv denne indsamling”

Du vil nu få tilsendt en email.
Det er vigtigt at du åbner denne email og trykker på linket for at bekræfte din underskrift. Først derefter er din underskrift registreret.

Vi håber du vil prøve igen.
Og til jer der endnu ikke har skrevet under: Gør det nu.
Jeres underskrift er vigtig. Og vi skal bruge rigtig mange.

https://www.skrivunder.net/etablering_af_offentlig_parkeringplads_ved_gambot

Hilsen
Bestyrelsen

]]>
Kom til byrådsmøde http://thuroesejlklub.dk/?p=7924 Fri, 23 Mar 2018 18:46:36 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7924

Opfordring til alle vore medlemmer – kæmp for Thurø Sejlklub

 

PARKERING omkring Gambøtvej for alle er på vej til at blive afgjort, det vil også påvirke Thurø Sejlklubs fremtid, vi skal sikre at der fremadrettet er parkeringspladser og rimelig gåafstand for alle jer medlemmer.

 

Jeg håber du har mulighed for at afse tid på

tirsdag den 27. marts mellem kl. 17,00–kl. 19,00

hvor der er Byrådsmøde i Byrådssalen.

 

Mød op og tilkendegiv med din attitude bekymringen omkring fremtiden for vor klub.

 

Dagsordenen findes således:

Gå på Svendborg kommunes hjemmeside

 øverst i højre hjørne klik på fanen politik

 herefter nederst i højre side klik på dagsorden og referater

 klik på byrådsmøder

 klik på 27.3.2018, under punktet 12.xxx ligger alt materialet omkring Lokalplanen 632, som vil påvirke parkeringsmulighederne uden at Svendborg Kommune vil hjælpe økonomisk                                          

 

Jeg håber at vi bliver mange til at vise Svendborg Byråd at borgerne på Thurø også er en del af kommunen.

 

Vi ses på tirsdag

 

Thurø Sejlklub

Ib Oldrup

formand

]]>
Parkering i Gambøt – Underskriftsindsamling http://thuroesejlklub.dk/?p=7905 Thu, 22 Mar 2018 10:52:07 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7905

Kære medlemmer og venner af Thurø Sejlklub.

 

Vi har brug for jeres underskrift til at blive hørt af Svendborg Byråd!

Det har i flere år været et problem med manglende parkering for alle, der bruger de rekreative områder ved Gambøt.
Det kan vi særligt mærke i Thurø Sejlklub, fordi vi er en af Svendborgs kommunes store og meget aktive idrætsforeninger.
Især kan det mærkes ved arrangementer, men også i hverdagen for alle typer af gæster i området er de ringe parkeringsforhold en udfordring.

Det fører til uhensigtsmæssig parkering, som er til gene for de lokale beboere og forringer trafiksikkerheden, ikke mindst for børn og unge, ligesom der også sker ulovlige parkeringer.

I Thurø Sejlklubs bestyrelse har vi den klare opfattelse, at politikerne må finde en løsning, der sikrer at området får fornuftige parkeringsforhold for alle.

Thurø Sejlklub ønsker blot, på samme måde som kommunens andre fritids- og kulturtilbud, at have ordentlige parkeringsforhold i nærheden af vores aktiviteter. En fortsat udvikling af aktiviteterne i og omkring Gambøt behøver mere praktiske og flere parkeringspladser.
Det gavner også for de idrætsskoler, skolebørn, beboere – ikke kun fra Thurø, men fra hele kommunen – og andre besøgende, der benytter området til sport og rekreation.

Desværre er Teknik- og Erhvervsudvalgets indstilling til byrådet i den kommende lokalplan for området, at bedre parkeringsforhold er et privat anliggende mellem Thurø Sejlklub og bygherren.
MEN: Der er mulighed for at anlægge offentlig parkering indenfor den nye lokalplans rammer.
Det er derfor politisk ansvarsfralæggelse, når politikerne ikke vil bidrage til en løsning, der kan gavne alle borgere og besøgende.

Alternativet er en dyr løsning, hvis sejlklubben skal købe et areal til P-plads. Og det er ikke nødvendigvis en løsning, der giver bedre parkeringsforhold for alle andre brugere og gæster i området.

Fra byrådets behandling (vi melder ud, når vi kender tidspunktet) er der 8 ugers høringsperiode, men hvis ikke det bliver tydeligt for politikerne allerede nu, hvor mange der ønsker bedre parkeringsforhold, vil en høring ikke ændre på sagen.

Bestyrelsen arbejder naturligvis fortsat intensivt på sagen, men vi kan ikke løfte opgaven alene.
Vi har brug for, at alle stemmer i med deres syn på sagen overfor offentligheden og politikerne.

 

Du kan derfor hjælpe ved:

1. Skriv under på underskriftsindsamlingen for bedre parkeringsforhold:

https://www.skrivunder.net/etablering_af_offentlig_parkeringplads_ved_gambot

Del også meget gerne linket til interesserede, der ikke er medlem af Thurø Sejlklub.

 

2. Skriv læserbreve til aviser og indlæg på sociale medier om de gener, som du oplever pga. de mangelfulde parkeringsforhold.

 

3. Hvis du kender en politiker, så tag en god snak med vedkommende om vigtigheden for alle brugere og gæster, at der kommer en offentlig parkeringsplads.

Har du spørgsmål til parkeringssagen kan du kontakte formand for Thurø Sejlklub Ib Oldrup på telefon: 42766412 eller mail: formanden@thuroesejlklub.dk

 

På forhånd rigtig stor tak for dit engagement i bedre parkeringsforhold.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Thurø Sejlklub

]]>
Gambøtposten nr.2 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7901 Wed, 21 Mar 2018 13:52:45 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7901

Gambøtposten nr.2 2018

Læs som flipbook     Download som PDF

 

Hvis du har nok i denne digitale version af Gambøtposten,
kan du afmelde den trykte udgave her:

 

[contact-form-7] ]]>
Se TV2 og video fra prisoverrækkelsen http://thuroesejlklub.dk/?p=7878 Sun, 18 Mar 2018 17:09:52 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7878

Se også de lokale TV2 nyheder søndag 18/3 klokken 19:30 

 

]]>
Thurø Sejlklub modtager Klubudviklingsprisen 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7873 Sat, 17 Mar 2018 15:03:14 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7873

Thurø Sejlklub modtager Klubudviklingsprisen 2018

 

 

Forskellige omtaler af begivenheden:

 


Dansk Sejlunions artikel på sejlsport.dk

 


Dansk Sejlunions tale:

 

Download (PDF, 220KB)


Artiklen i Fyns Amtsavis:

 

Download (PDF, 327KB)


Se videoen:

]]>
Badenymfer http://thuroesejlklub.dk/?p=7869 Fri, 16 Mar 2018 13:06:46 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7869

Se billeder af havnens nye badestige.

 

]]>
Søsætning 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7856 Wed, 14 Mar 2018 13:15:42 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7856

Søsætning lørdag d. 14. april.

 

Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal vente.

Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi alle hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne frem.

 

Vigtigt at læse herunder.

Masterne skal i år ud af masteskuret inden lørdag den 21. april. Optimister og joller kommer den dag og vil gerne rigge deres joller til. Det vil sige at vi skal have vore master ud og gerne væk fra optimist pladsen inden. Så kom og hjælp med at flytte og holde øje med din mast. Især dem der ikke skal have mast på lige med det samme.

 

Ny mastekran.

Som i sikkert har hørt er der en ny mastekran på vej. Den vil sikkert blive sat op i ugen efter søsætningen, så den er klar til standerhejsning. Den gamle vil blive taget ned umiddelbart efter den nye er sat op og fungerer.

 

 Til efteråret vil optagningen blive den 13. oktober.

 

Joller på pladsen.

Igen i år vil vi i broudvalget prøve at holde styr på de joller og både der står på pladsen. Derfor skal alle der kommer med private joller, som skal stå på pladsen henvende sig til broudvalgsformanden når de hensætter en jolle på pladsen. havnen@thuroesejlklub.dk   Det vil fortsat ikke koste noget at have jollen på pladsen forudsat at vi ved hvem det er, og at der er plads. Husk at disse joller skal flyttes væk fra pladsen senest en uge før vi har optagning af både i efteråret.

 

Broerne.

Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne. Dette er lørdag den 7. april kl. 11

I år vil der være standerhejsning lørdag den 21. april kl. 15. Vi håber der er mange der har fået master i, så der kan blive flaget over top.

Husk at vor affalds plads kun er til dåser, flasker, olie og skibsaffald. Det er ikke nogen genbrugsplads til alt muligt andet skrammel.

 Husk at der skal bruges rød/grøn skilt når du forlader din plads for overnatning andetsteds. Det er kun de pladser vi har til vore gæstesejlere.

Det hvide vedhæng kan låses hvis man ønsker det, så kan det ikke vendes af fremmede, og der kan skrives hvornår man kommer hjem igen. Hvis nogen mangler det hvide vedhæng kan du få et nyt ved Kim.

Husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det til broudvalgsformanden hurtigst muligt, så vi kan få givet pladsen videre til dem der meget gerne vil have plads ved broen. De kan ikke lide at der er tomme pladser.

Den opdaterede venteliste kan ses på hjemmesiden under menu havn.

 

Vinterbadning.

Der vil blive opsat en god badelejder i optimisthavnen for de seje.

 

Broudvalget.

]]>
Tilmelding Pigesejlads 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7831 Wed, 14 Mar 2018 08:56:18 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7831

Kære Pigesejlere

 

Alle der har lyst til at sejle Pigesejlads i den kommende sommer skal tilmeldes.
Nye sejlere er meget velkomne.
Du skal være medlem af Thurø Sejlklub og betale kontingent til klubben.
Udover dette opkræves der et gastekontingent på 200,- kr.
Tilmelding senest 21. april 2018, men gerne snarest muligt
Vi satser på en aldeles fremragende sejlsæson og glæder os til at komme på vandet.

 

Du kan tilmelde dig her:

 

[contact-form-7]

Bedste sejlerhilsener fra PigeUdvalget

]]>
Nyhedsbrev fra bestyrelsen marts 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7765 Sun, 11 Mar 2018 10:39:15 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7765

Nyhedsbrev fra bestyrelsen marts 2018

Bestyrelsen har været samlet til møde den 6. marts i Egely. Her kommer væsentlige nyheder fra mødet.

Som noget nyt vil vi fremadrettet til slut i nyhedsbrevet, liste de beslutninger op, som er taget på mødet. Beslutningsreferater til vores medlemmer er en del af vores kommunikationsstrategi og føres dermed også ud i den virkelige verden.

Ingeborg Andersen og Carl Nielsen er i gang med at tage vellignende fotos af alle udvalgsmedlemmer, så vi alle kommer fint i glas og ramme både på hjemmesiden og havnehuset.

Medlemsundersøgelsen ligger nu klar på vores hjemmeside og du har mulighed for at gå ind og se nærmere på den via www.thuroesejlklub.dk.

Bestyrelsen har nu fastlagt dato for fremlæggelse af Vision og strategi for alle medlemmer, det bliver torsdag den 31. maj kl. 19.00 i Egely. Invitation kommer senere.

Torsdag den 15. marts afholder Thurø sejlklub møde for trænere/instruktører og øvrige udvalgsmedlemmer omkring Livskvalitet hvor Adam Blicher, sportspsykolog for sport og uddannelse i Svendborg kommune står for aftenen. Mødet foregår i Egely.

Den nye mastekran er nu bestilt. Vi håber den kan være klar til standerhejsningen. Der er dog lige nogle tilladelser der skal falde i hak fra kommunen omkring nedtagning af den gamle kran, samt opsætning af den nye. Vi er dog fortrøstningsfulde.

Thurø Sejlklub deltager også i år i Sportsfestivalen. Den løber af stablen den 9. juni 2018. Det er Christoffer Westerberg som er vores repræsentant i forhold til arrangementet. Arrangementet finder sted på Frederiksøen. Med vores deltagelse er vi med til at sætte sejlsport på landkortet ved festivalen. Kom forbi Frederiksøen på dagen og besøg vores repræsentanter.

Vi har igen i år modtaget et pænt tilskud fra SEF Energi. Det kommer sig af, at en del af vores medlemmer har skrevet under på at de vil være med til at støtteThurø Sejlklub via Support energi. Klubben har fået en check på kr. 5.946. Det er penge som kommer helt af sig selv, når man har sagt ja til at støtte. Vi vil igen i år slå endnu et slag for, at endnu flere af vores medlemmer kommer på ordningen. Det er muligt at støtte vis man får sin energi leveret via Sydfyns Elforsyning (SEF.)

Der er indgået træningsfællesskab med Skolerne i Oure omkring J70. Det skulle gerne være med til at løfte det sportslige til et endnu højere plan til glæde og gavn for både Skolerne i Oure og Thurø Sejlklub.

Næste weekend den 17. marts afholder Danske sejlunion sin generalforsamling i Nyborg. Fra klubben deltager Ib Oldrup, Thomas Buch Nielsen, Jesper Henriksen, ca. 3 personer fra Sejl og Studér og en repræsentant fra J70. Vi er jo indstillet til klubudviklingsprisen og krydser hvad krydses kan for at vi også løber med prisen i år. Håber du har husket at stemme!

Beslutninger fra mødet:

Det er besluttet at opsætte en stige i jollehavnen. Stigen opsættes til glæde og gavn for badende både sommer og vinter. Den opsættes også af sikkerhedsmæssige grunde, da der i dag ikke er en stige i jollehavnen til at komme op ved, hvis nogen falder i vandet. Stigen opsættes på den lille bro der går langs med stativet til master.

På billedet Egely i vinterklæder – ikke helt til at forstå at bådene om ca. 1 måned glider i vandet.

]]>
Medlemsundersøgelse 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7768 Sun, 11 Mar 2018 09:38:37 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7768

Se resultatet af medlemsundersøgelsen 2018

 

Download (DOCX, 1.05MB)

]]>
Venteliste marts 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7759 Fri, 09 Mar 2018 17:57:48 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7759

Hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten til broplads skal du skrive til mail : listefoerer@thuroesejlklub.dk

Download (PDF, 196KB)

]]>
Formandens beretning og referat, generalforsamlingen 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7744 Thu, 08 Mar 2018 08:25:59 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7744

Formandens beretning:

Download (DOC, 223KB)

 

Referat:

Download (PDF, 3.49MB)

]]>
Kurser 2018 forår http://thuroesejlklub.dk/?p=7730 Wed, 28 Feb 2018 08:37:05 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7730

Download (PDF, 185KB)

]]>
Husk at stemme på TSK til klubudviklingsprisen 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7596 Mon, 26 Feb 2018 22:00:53 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7596
Afstemningen lukker 1. marts
Husk nu at stemme !
 
Igen i år er Thurø Sejlklub nomineret til Dansk Sejlunions Klubudviklingspris.
 
Alle der har et navn og en email-adresse kan stemme.
Sæt krydset ved Thurø Sejlklub, så er der større chance for at VI får prisen i år.
 
I han stemme og læse mere om Klubudviklingsprisen her:
Det er ganske simpelt!
 
 
 
Artikler inden for den sidste uge!
 
 
 
 
 
 

]]>
Pigesejlernes Vintermøde 21. marts 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7706 Sat, 24 Feb 2018 11:49:37 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7706

Pigernes vintermøde 21/3-2018 kl. 19.00 i Egely

 

Kom og hør om sejlads ved British Virgin Island øerne.
Aase, Lene og Yvonne fortæller om deres dejlige tur i 2016 til disse pragtfulde øer.
Efter foredraget vil pigerne være vært ved et lille traktement med ost, pølse og vin.

 

 

Pigeudvalget

 

]]>
Bropladsfordeling 2018 ny udgave http://thuroesejlklub.dk/?p=7695 Mon, 19 Feb 2018 16:39:55 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7695

 

Download (PDF, 327KB)

]]>
Nyhedsbrev fra bestyrelsen februar 2018 http://thuroesejlklub.dk/?p=7688 Sun, 18 Feb 2018 07:54:20 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7688

Nyhedsbrev fra bestyrelsen februar 2018

Først og fremmest tak for en god generalforsamling. Den var lang, men der var også mange vigtige ting til behandling. God debat hvor mange ting blev vendt i en rigtig god tone.

Vores nye Facebook side er sat i drift, husk at få dig koblet på som “følger” hvis du er på facebook. Siden linker til vores hjemme side også, det betyder at du kan følge facebook opslag via hjemmesiden, selvom du ikke selv har en facebook profil. Siden hedder “Thurø Sejlklub”.

Standerhejsning bliver Lørdag den 21. april som tidligere annonceret i Gambøtposten. Det bliver i år en lørdag. En festdag for klubben. Der skal døbes 1 x J70’er og 2 x sailcubes. Fedt nyt udstyr til glæde og gavn for vores medlemmer. Ungdommen har tilrigning samme dag, så det bliver en dag med fuld fart på. HUSK mød op og vær med til en hyggelig start på sæsonen

Mange tak for de mange svar vi fik i forbindelse med medlemsundersøgelsen. Det betyder utroligt meget for os i vores videre arbejde, at vi ved hvad vores medlemmer vil. Undersøgelsen er den første af slagsen i klubben. Vi lover den vil blive fulgt op af flere. Undersøgelsen offentliggøres efter næste bestyrelsesmøde som er den 6. marts.

Næste bestyrelsesmøde vil handle om vores kurs og vision. Der vil efterfølgende blive inviteret til en spændende og informativ aften for alle medlemmer. Der kommer en dato straks vi er klar.

Den fjerde J70 er nu indkøbt og den står nu i hallen på Nordvej sammen med klubbens andre J70’er. Her bliver der taget kærligt hånd om den. Vi har været heldige at finde en super flot båd i rigtig god stand med en meget fin sejlgarderobe. Fantastisk meget sejlglæde venter i den også. 

VI er nomineret til Dansk sejlunions klubudviklingspris. Det er vigtigt du stemmer! Det gør du via dette link og det skal være inden den 1. marts. Go Go Go……..

http://www.sejlsport.dk/nyt/2018/01/stem-paa-din-favorit-kandidat-til-klubudviklingsprisen-2018

Husk også tilmelding til vores udbud af kurser. Se mere på hjemmesiden. 

Næste års bestyrelsesmøder er planlagt og bliver på følgende dage.

Tirsdag den 6. marts
Torsdag den 5. april
Tirsdag den 15. maj
Torsdag den 7. maj
Onsdag den 22. august
Tirsdag den 9. oktober
Tirsdag den 6. november
Tirsdag den 4. december – Budgetmøde
Torsdag den 17. januar 2019
Generalforsamlig søndag den 27. januar 2019

Husk det er altid muligt for udvalgene at deltage i bestyrelsesmøderne hvis man har noget der skal bringes op i bestyrelsen, vi vil glæde os til at se jer.

Næste arrangement med fællesspisning i Egely er torsdag den 8. marts.

Bestyrelsen

 

]]>
J70 Tune-up 5. maj http://thuroesejlklub.dk/?p=7654 Wed, 07 Feb 2018 14:41:43 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=7654

Tilmelding efter først til mølle…

Download (PDF, 207KB)

]]>
Hjemmeside-undervisning http://thuroesejlklub.dk/?p=5818 Wed, 07 Feb 2018 09:00:39 +0000 http://thuroesejlklub.dk/?p=5818

Hvis du er i bestyrelsen eller i et underudvalg,
kan du her melde dig til et lille kursus i brug af hjemmeside og dokument-arkiv.

Det foregår den 21. februar 2018 klokken 19:00 i Egely

[contact-form-7]

Tilmeldte:

Submitted
navn
7 februar 2018 10:32
Jan Knudsen
]]>