Thurø Sejlklub

Seniordag
Dato: 19/06/2019
Tidspunkt: 09:30 - 13:00


Gode seniorer:

Så skal vi igen skal mødes på pladsen.
Der er forskellige ting der skal fixes på hus og plads.
Skrænterne skal nok klippes, og ukrudtet er ved at få fat.

Der er sidste gang før sommerferien, så vi får nok lidt frokost.

Der er nok flere der er blevet seniorer siden sidst..
I skal være meget velkomne. Der kan sagtens bruges flere hænder.

Vel mødt.