Thurø Sejlklub

Kategoriarkiv: Klubhuse

Årsberetning 2018

 

Ud over de faste arrangementer, Generalforsamling og Standerhejsning, har dette år mest handlet om energirenovering i Havnehuset.

Jan K. og Kaj har lavet et kæmpe arbejde med at hjemtage tilbud, søge midler til projektet og endeligt sammen med andre fra udvalget at udskifte anlægget. En proces der i skrivende stund stadig pågår.
Først i juni bar vi de gamle varmtvandsbeholdere ud og kørte dem til genbrug. Solfangerne på taget gik samme vej. Så blev den nye varmtvandsbeholder på 500 liter bakset på plads, og Skov VVS monterede de nødvendige rør. Vandet er hele sommeren blevet opvarmet af vores gasfyr. Når vi i løbet af oktober/november er færdige med monteringen af solpaneler på øst og vest siden af taget, er det meningen at overskydende strøm fra solpanelerne skal opvarme vandet. Husudvalget monterer selv solpanelerne, mens Ollerup El står for den elektriske side af sagen.
Vi har fået en donation på kr. 25000.- fra Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond og Svendborg Kommunes renoveringspulje bidrager med kr. 70000.- +moms.

I år har vi også udskiftet brusehovederne i baderummene til nye vandbesparende typer. Derudover vil vi søge Kommunens Energipulje om tilskud til opsætning af automatiske tænd/sluk kontakter i baderummene og på toiletterne i Havnehuset

Udlån af Egely til medlemmernes private arrangementer fortsætter ufortrødent. Vi har i år moderniseret betalingen således at det også er muligt at betale med Mobilepay. Når der sendes en anmodning om reservation af Egely, sender ”husbestyreren” et svar hvoraf fremgår Mobilepay nummer sammen med Kontonummer til indbetaling af huslejen.

At Thurø Sejlklub er en meget aktiv sejlklub ses også af en stigende brug af Egely til bestyrelsens og udvalgenes mødeaktiviteter, undervisning og meget mere.

 Mht. rengøringen, så har det med få rettelser af planen undervejs fungeret fint. De gange vi har bedt om ekstra rengøring, har det altid kunnet lade sig gøre. Så vi laver en ny kontrakt med dem for næste år.

Seniorgruppen har som de foregående år leveret et stort arbejde på pladsen og i husene, så stor tak til dem.

Mette

Årsberetning Husudvalget 2017 2017 startede som vanligt for Husudvalget med… Continue Reading

Årsberetning, Husudvalget, 2016 Det var så mit første år som… Continue Reading

Husudvalgets årsmøde 2015 Beretning Husudvalget har i det forløbne år… Continue Reading

Husudvalgets årsmøde 2014. I det forløbne år har husudvalget haft… Continue Reading

Komfuret i Egely har længe trængt til udskiftning. Det er… Continue Reading

Husudvalgets Årsmøde 2013 Beretning: I det forløbne år har husudvalget… Continue Reading

Regler for udlån af Egely. Forudsætning for lån af Egely… Continue Reading

Her kan du reservere Egely til klubarrangementer eller til privat… Continue Reading

Årsberetning for Husudvalget 2012 Sidste år fik klubhuset Egely en… Continue Reading

Beretning til Husudvalgets Årsmøde 2011 Husudvalget arbejder som sædvanligt ufortrødent… Continue Reading

Husudvalgets årsmøde onsdag d. 17. november 2010   Ved årsmødet… Continue Reading

Husudvalgets årsmøde d. 17. november 2009. Husudvalget har i det… Continue Reading

Årsmøde i Husudvalget onsdag d. 5 november 2008.    … Continue Reading

Årsmøde i Husudvalget d. 27 november 2007.   For Husudvalget… Continue Reading