Thurø Sejlklub

Kategoriarkiv: Sejlerskole

Sejlerskole i Thurø Sejlklub

 

Sejlerskolen henvender sig til personer over 18 år, der ønsker at lære at sejle og manøvrere en sejlbåd.

Man behøver ingen forkundskaber for at kunne begynde på kurset. Sejlerskolen er også for sejlere med lidt eller nogen erfaring, der ønsker at få noget mere rutine og sikkerhed i at håndtere en sejlbåd under alle forhold og i alle situationer. Kurset strækker sig over to sæsoner, består af såvel teoretisk som praktisk undervisning. Dog primært praktisk sejladsundervisning på vandet.

 

Kurset giver ikke i sig selv duelighedsbevis. Det skal deltagerne selv tage i aftenskole regi.

 

Som basis for undervisningen bruges Dansk Sejlunions undervisningsmateriale om praktisk uddannelse i sejlads med sejlbåd.

 

Undervisningen omfatter blandt andet:
Sejlerudtryk

Afgang fra anløb af havn, pæl eller bro.

Sejlads under forskellige vejrforhold.

Vendinger, over stag og kovending.

Redningsøvelser.

Trimning af sejl.

Ankring.

Fortøjning.

Kompassejlads.

Langturssejlads (Heldagssejlads)

Natsejlads.

Elementære søfartsregler.

Grundlæggende navigation.

Brug af søkort, stedbestemmelse.

Farvandsafmærkning.

Orientering i ”Sikkerhed til søs”, ”Sejl og trim”, ”Førstehjælp til søs”

 

Hvad koster det at deltage:
Medlemskab af Thurø Sejlklub er obligatorisk årligt kr. 550,-

Undervisning inkl. undervisningsmateriale for sæson 2019 kr. 900,- pr. person

Undervisning inkl. undervisningsmateriale for sæson 2019 kr. 900,- pr. person

Gebyr for aflæggelse af den praktiske del af duelighedsprøven i klubbens sejlbåd kr. 250,- pr. person

 

Bådene:
Sejlerskolen råder for nuværende over 1 stk. Int. 806, 2 stk. Solinger og  4 stk. J-70 både som noget helt nyt. Endvidere er der mulighed for anvendelse af et par privatejede både, når ejeren er til stede på båden.

 

Sejlerskolens formål og omfang:
Målet med kurset i praktisk sejlads med sejlbåd er, først og fremmest at øge sikkerheden, trygheden og glæden ved at sejle for de der ønsker at færdes på vandet i deres fritid. Derudover at bibringe eleverne en praktisk viden om det at være ombord i en sejlbåd og at kunne håndtere denne under alle forhold. Endvidere at kunne afslutte kurset med den praktiske prøve til duelighedsbevis, hvis dette måtte ønskes.

Dette opnås ved, at der sejles 2 – 3 timer om ugen i månederne maj, juni, august og september.

Sejladserne foregår om tirsdagen fra kl. 18:45 til ca. 21:15.

 

For at kunne erhverve duelighedsbevis i sejlbåd skal man foruden den praktiske prøve bestå en teoretiske prøve i navigation. Dette må eleverne selv klare på aftenskole om vinteren mellem 1. og 2. år.

På denne måde kan man have det endelige duelighedsbevis efter 2. sejlsæsoner.

 

Orienteringsmøde:
Der afholdes orienteringsmøde om Sejler Skolen den 23. april kl. 19:00 i Thurø Sejlklubs klubhus Egely. På mødet vil aktivitetsplanerne for sæson  2019 blive gennemgået og der vil være mulighed for at se det undervisningsmateriale der anvendes i kurset.

Der vil endvidere være mulighed for at stille spørgsmål og have dialog om forskellige temaer i relation til kursets.

Der vil også være mulighed for endelig tilmelding til deltagelse i Sejler Skolen.

 

Selve træningssejladserne starter tirsdag den 30. april og fortsætter til den 25. juni.

Der holdes sommerferie pause uge 27 til uge 33.

Vi starter op igen efter ferien tirsdag den 13. august og afslutter tirsdag den 10. september.

 

Sådan bliver du tilmeldt:
Tilmelding til: Steen Andersen på telefon mobil 25232010

e-mail: steenandersen971@gmail.com

På søndag kommer Vitter og Jens og fortæller om deres… Continue Reading

NB! Følgende kurser er aflyst pga. af manglende tilmelding: Tovværk… Continue Reading

Der er stadig ledige pladser til sejl og trim foredraget… Continue Reading

Det nye år står for døren og de første kurser… Continue Reading

Thurø Sejlklubs kurser for sæson 2019.   Kurserne henvender sig… Continue Reading

Kanalsejlads: Sejl og Trim: Motorteknik:   Tovværk:   Kapsejladsregler:   Continue Reading

Thurø Sejlklubs kurser for sæson 2018.   Thurø Sejlklubs Sejlerskole… Continue Reading

Årsberetning sæson 2017 Sejlerskolen Sejlerskolen har haft en fin sæson… Continue Reading

Sejlerskolens mulige vinterarrangementer for hele sejlklubben.     Continue Reading

Sejlerskolen i TSK har rigtig fin succes. Ud over muligheden… Continue Reading

Priser for lån af Thurø Sejlklubs 806’er:   Uden sæsonkort:… Continue Reading

Referat fra Sejlerskole udvalgsmøde onsdag den 22. februar 2017  … Continue Reading

Sejlerskole udvalget   Steen Andersen          … Continue Reading

Mødereferat  Sejlerskole årsmøde tirsdag den 11. oktober 2016, kl. 19:00… Continue Reading

Årsberetning 2015 Sejlerskole (Bilag 2)   Sejlerskolen har haft en… Continue Reading